RMB-Rekenkamerbrief over Legeskosten aangeboden aan gemeenteraad Hilvarenbeek.

Op 10 november 2021 heeft de RMB de Rekenkamerbrief over Legeskosten aangeboden aan gemeenteraad Hilvarenbeek. De RMB toont in de QuickScan aan dat niet zondermeer gesteld kan worden dat de legestarieven in Hilvarenbeek daadwerkelijk hoger zijn dan in de regiogemeenten.