RMB-Informatieavond Jeugdzorg Fase 1 – verslag en presentatie

HANDELINGSPERSPECTIEF VAN DE GEMEENTERADEN IS BEPERKT BIJ JEUGDZORG

De RMB heeft op 28 september 2022 een informatiebijeenkomst gehouden om de RMB-brief over Jeugdzorg met de gemeenteraden van Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand op een interactieve wijze te delen. Vanuit deze gemeenten hebben 27 raadsleden deelgenomen.

De RMB heeft in 2022 onderzoek gedaan naar het inkooptraject Jeugdzorg en heeft zich daarbij gebaseerd op de openbare inkoopdocumenten. De RMB heeft geen onderzoek gedaan naar het verloop van het aanbestedingsproces, dat in oktober 2022 wordt afgerond met het sluiten van de contracten met de zorgaanbieders door de regio Hart van Brabant.

Uit de bevindingen in de rekenkamerbrief van 13 juli jl. kan worden afgeleid dat het handelingsperspectief van de gemeenteraden (kaderstelling en controle) zich vermoedelijk zal beperken tot de gemeentelijke toegang en het contractmanagement.

Wat contractmanagement betreft, bieden de openbare inkoopdocumenten geen duidelijkheid over de rol van de raden. De raden zijn afhankelijk van wat er in de contracten met zorgaanbieders zal worden opgenomen. Daarnaast is bepalend wat er in het zogeheten implementatieplan van de regio Hart van Brabant zal staan.

In het interactieve deel van de informatiebijeenkomst gingen de raadsleden met de leden van de RMB en met elkaar in gesprek over de gewenste en de mogelijke vorm van sturing op de jeugdzorg door de gemeenteraad. De discussie was open en informeel en werd niet bepaald door politieke stellingnames. Het onderwerp jeugdzorg leeft bij de raadsleden, zoals bleek uit de intense en openhartige discussies.

In 2023 zal de RMB een onderzoek afronden naar de inhoud van de nieuwe contracten met de aanbieders van jeugdzorg. In 2023/2024 doet de RMB tenslotte onderzoek naar de feitelijke uitvoering van de dan vernieuwde jeugdzorg.

Hieronder vindt de lezer een gedetailleerd verslag van de informatieavond en de gepresenteerde Powerpoint Slides. Tenslotte wordt de rekenkamerbrief over de jeugdzorg weergegeven.