Jeugdzorg: goede koop of dure koop?

Een onderzoek naar de lokale uitwerking van de regionale inkoopstrategie jeugdzorg

In Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand zijn de uitgaven van de jeugdzorg in vier jaar tijd met 48% gestegen. Dit was voor de regio Hart van Brabant mede aanleiding om een nieuwe inkoopstrategie te formuleren. Deze wordt voor het eerst toegepast bij de aanbestedingsronde voor de jeugdzorg die in oktober 2022 afloopt.

Volgens deze nieuwe inkoopstrategie mogen onbeheersbare uitgavenstijgingen niet meer voorkomen. Dat kan onder meer bereikt worden, volgens de regio, door een sterkere sturing van de jeugdzorg waardoor niet meer hulp wordt geboden dan echt nodig is.

Dit was voor de rekenkamercommissie in Midden-Brabant (RMB) aanleiding om op basis van openbare documenten de uitwerking van de inkoopstrategie tegen het licht te houden. Deze documenten bevatten daar heel veel informatie over.

De RMB heeft zich de vraag gesteld: Zal de inkoopstrategie tot een “goede” inkoop leiden met een sterkere sturing van de jeugdzorg of zal er eerder sprake zijn van “dure” koop, waarbij oude kwalen van de jeugdzorg, zoals te veel onnodige hulp tegen te hoge kosten, weer de kop opsteken?

De RMB komt na analyse van de openbare inkoopdocumenten tot de volgende conclusie:

De nieuwe inkoopstrategie is een eerste bescheiden poging voor een sterkere sturing op de jeugdzorg, maar veel is nog niet concreet uitgewerkt.

De RMB houdt de komende jaren de vinger aan de pols door de ontwikkeling van de jeugdzorg te blijven volgen. Dat gebeurt allereerst zodra de inkoopcontracten Jeugdzorg zijn afgesloten. Daarbij zal met name ook bezien worden wat de afgesloten contracten impliceren voor de controlerende rol van de raden. Daarna zal de RMB in de loop van 2023/2024 de feitelijke (vernieuwde) uitvoering van de jeugdzorg onderzoeken.