VN verdrag Inclusie/Toegankelijkheid (2020)

De rekenkamercommissie van Dongen, Goirle en Loon op Zand in 2019 heeft meegedaan aan een landelijk onderzoek naar het VN-verdrag Inclusie. Het onderzoek is bij 47 Nederlandse gemeenten uitgevoerd, onder leiding van de Nederlandse Vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies (NVRR).
Het VN-Verdrag heeft als doel de wereld toegankelijk en inclusief te maken voor iedereen; en achterstanden en belemmeringen weg te nemen voor mensen met een beperking.

De focus van het inclusie-beleid van de gemeenten verschilt.

De gemeente Dongen bevindt zich in de verkennende fase voor inclusiebeleid. De gemeente heeft aangegeven dat de aandacht vanuit de gemeente Dongen gericht was op het tot stand brengen van een platform van mensen met een beperking. Dit heeft geresulteerd in een oprichtingsvergadering van een VN-panel op 6 september 2019. Binnen dit panel is afgesproken om in 2020 een inclusiebeleid te gaan formuleren, en ook te komen tot de opstelling van een lokale inclusie agenda.

De gemeente Goirle heeft op alle onderdelen en thema’s van het inclusiebeleid maatregelen geformuleerd. De gemeente heeft hierbij aangetekend: Volgens ons gaat voor een even groot stuk over de toegankelijkheid van voorzieningen in de breedste zin van het woord. Ook het (financieel) kunnen meedoen hoort hierbij.

De gemeente Loon op Zand heeft maatregelen genomen om inclusie te bevorderen. Echter, vooral rond onderwijs en ontwikkeling en wonen kan de gemeente nog meer specifieke maatregelen nemen. De gemeente heeft hierbij aangetekend: We hebben als uitgangspunt ‘inclusiviteit voor iedereen’. BTBU is het uitgangspunt: Bruikbaarheid, Toegankelijk, Bereikbaarheid en Uitgankelijkheid.

Gelet op het feit dat het hier om een globale QuickScan gaat, heeft de rkc zelf geen conclusies en/of aanbevelingen geformuleerd richting de raad van Dongen, Goirle en Loon op Zand.