Verhalen over armoede in Dongen (2020)

De rekenkamercommissie (rkc) heeft in 2019 een aantal Dongense inwoners met een smalle portemonnee bevraagd op hun ervaringen met de gemeentelijke armoedemaatregelen. Daarnaast is ook gesproken met beleidsmedewerkers en een aantal hulpverleners.

Het bleek dat mensen een drempel ervaren bij het indienen van een aanvraag bij de gemeente vanwege de administratieve rompslop die dit met zich meebrengt. Bovendien is voor hen het behandelproces van de aanvraag binnen de gemeente niet altijd duidelijk voor de geïnterviewden. Dit geeft onzekerheid bij de aanvragers.

Wet- en regelgeving kunnen soms praktische oplossingen in de weg zitten en concrete verhalen kunnen waardevol zijn om situaties te duiden en te zoeken naar passende (maatwerk)oplossingen die werken.

Dankzij de verhalen van de aanvragers kwam hun problematiek voor de raadsleden meer tot leven. De rkc adviseerde maatwerkoplossingen te overwegen voor een aantal schrijnende situaties waarbij er sprake is van wringende wet- en regelgeving. Daarnaast zou onderzocht kunnen worden of de regeling ‘Dongen doet mee’ gekoppeld kan worden aan andere armoederegelingen die er zijn. Tenslotte werd de gemeenteraad opgeroepen in contact te blijven met de doelgroep en de ervaringen van de betrokken mensen (‘verhalen’) expliciet mee te wegen in het armoedebeleid.

Rapport Verhalen over armoede gemeente Dongen