RMB doet in 2024 onderzoek naar het subsidiebeleid in Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand.

De RMB wil nagaan of gemeenten eisen stellen aan de resultaten die met subsidies bereikt moeten worden.

De RMB bekijkt of en, zo ja hoe, de gemeenten de effecten van verstrekte subsidies inschatten en daarover rapporteren aan de raad.

Een volgend doel is na te gaan of de gemeenten ook daadwerkelijk nagaan of deze resultaten bereikt worden, bijvoorbeeld door informatie over deze resultaten van de gesubsidieerde instellingen te vragen. Daarbij gaan we ook na op welke wijze de gemeente feedback geeft aan de instellingen over de bereikte resultaten en deze resultaten meeweegt bij nieuwe, subsidierondes.

Tenslotte zal de RMB nagaan welke informatie over deze zaken de raad bereikt.