Uitvoering jeugdhulp door de gemeentelijke toegang

RMB houdt in de periode 2022-2024 vinger aan de pols bij jeugdhulp

Fase 1: analyse van inkoop jeugdzorg, afgerond in juli 2022

Fase 2: analyse van de in november 2022 afgesloten inkoopcontracten (rapport in juni 2023)

Fase 3: analyse van de uitvoering van de jeugdhulp door de gemeentelijke toegang (onderzoek in 2024)