Is de aansluiting te maken?

Dit onderzoek van de rekenkamercommissie gaat na of een herleidbare koppeling is te maken tussen gemeentelijke ambities en financiën. Hierbij zal aan de hand van gemeentelijke stukken nagegaan worden of het voor raadsleden te achterhalen is welke doelen de gemeente voor verschillende beleidstaken wil realiseren, wat de gemeente daarvoor denkt te gaan doen en wat de verwachte kosten zijn. Dit soort informatie zou, idealiter, in beleidsnota’s en begrotingen moeten staan. Achteraf gaat het om de vraag of de doelen gehaald zijn, de activiteiten uitgevoerd en de budgetten niet overschreden. Deze informatie zou op een heldere manier in gemeentelijke jaarverslagen moeten zijn weergegeven, en voor leden van de gemeenteraad (en burgers) transparant zijn weergegeven. Een eerste versie van de bevindingen van het onderzoek is momenteel in de maak. In de komende herfst (najaar 2021) worden de resultaten gepubliceerd.