RMB doet onderzoek naar Doorwerking in Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand.

Dit onderzoek richt zich op de Doorwerking door gemeenten. De RMB wil dus nagaan of gemeenten daadwerkelijk uitvoering geven aan besluiten van de gemeenteraden met betrekking tot aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

Concreet voeren we de doorwerkingsanalyse uit op vier onderzoeken:
• Projectmatig werken (2018)
• Naar begrip van en grip op de uitvoering op de Wmo (2019)
• Wachttijden sociale huurwoningen (2020)
• Is de aansluiting te maken? (2021)

Het onderzoekvoorstel volgt hieronder: