Dienstverlening

Met het onderzoek Dienstverlening wil de rekenkamercommissie inzicht bieden in de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. De onderzoeksvraag is: Hoe ervaren burgers en ondernemers de huidige kwaliteit van de dienstverlening en welke verbetermogelijkheden zijn er, mede in relatie tot de (lopende) organisatie-ontwikkeltrajecten? Mede aan de hand van een klantreis zullen we de ervaren dienstverlening onderzoeken. Wij kiezen voor een vergelijkbare opzet, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren.