Het onderzoek naar Dienstverlening 2021/2022 is afgerond.

‘Een ervaren kwaliteit van dienstverlening’

In 2021/2022 heeft de RMB in samenwerking met het onderzoeksbureau Hiemstra en de Vries onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening in relatie tot de ingezette organisatieontwikkelingstrajecten binnen de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand. In het kader van dit onderzoek is per gemeente in beeld gebracht welke ambities er zijn ten aanzien van de organisatieontwikkeling en de dienstverlening in het bijzonder.

De uitkomsten van het onderzoek ziet de RMB als ‘leerzame vensters’ voor raadsleden. Zij zetten aan tot nadenken over de randvoorwaarden voor een goede kwaliteit van dienstverlening in een veranderende organisatie.

De RMB geeft met dit rapport inzicht in de stand van zaken (waarnemingen) in 2021 en schetst een aantal algemene aandachtspunten.

  • Gericht leren en ontwikkelen vergt tijd en regie
  • Overdrachtsmomenten zijn cruciaal voor de kwaliteit van dienstverlening
  • Maak de transitie-boodschap in de organisatie bekend
  • Stel realistische doelen
  • Maak als gemeente duidelijke keuzes wat er lokaal kan en bovenregionaal moet

Zowel de organisatieontwikkeling als de dienstverlening zullen zich ook de komende raadsperiode verder doorontwikkelen. Met een krappe arbeidsmarkt zijn er nog forse uitdagingen te verwachten.