Per 1 september 2021 is Kees van Daal benoemd als lid RMB.

Kees van Daal is benoemd als lid van de rekenkamercommissie en is accounthouder voor de gemeente Hilvarenbeek.