Rapport “Is de aansluiting te maken?” 18 oktober 2021 aangeboden aan gemeenteraden Dongen, Goirle en Loon op Zand

Dit onderzoek gaat over de vraag of de beleidsvoornemens die in nota’s worden uiteengezet, eenvoudig zijn terug te vinden in de gemeentebegroting en jaarstukken. Dit is belangrijk omdat de raad de beleidsvoornemens vaststelt en vervolgens zekerheid dient te hebben dat deze een-op-een worden begroot en uitgevoerd. Zoals uit de onderzoekrapporten blijkt die 18 oktober 2021 naar de gemeenteraden van Dongen, Goirle en Loon op Zand zijn verzonden en op deze website van de rekenkamercommissie zijn gepubliceerd, is een conclusie van dit onderzoek dat de aansluiting vaak moeilijk is terug te vinden.