Verslag RMB-radenbijeenkomst over Jeugdzorg

Hier vindt u het verslag van de RMB-radenbijeenkomst op 14 juni 2023, waar de RMB voor raadsleden van Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand het rapport ‘Helpen doen we samen?’ heeft gepresenteerd. De RMB is met de raadsleden in gesprek gegaan over het handelingsperspectief van de gemeenteraden bij de sturing op de gemeentelijke toegang en bij de controle op de uitvoering van de zorgcontracten. De RMB ziet hierbij kansen en risico’s.

Het RMB-rapport wordt – met de reacties van de colleges van B&W – besproken in de gemeenteraden van Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand.

De eerste behandeling was in Goirle, op 4 en 11 juli 2023.

In Dongen, Hilvarenbeek en Loon op Zand volgt de raadsbehandeling in september en oktober 2023.