13 oktober 2021, Bijeenkomst in Eindhoven over Algoritmes, Publieke Controle en Gulzige Technologie

Algoritmes, Publieke Controle en gulzige technologie

De digitalisering en het gebruik van algoritmes heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen bij de uitvoering van overheidsbeleid. Hoe houden overheden inzicht, overzicht en toezicht op algoritmes? Hoe transparant en controleerbaar is het gebruik van algoritmes en wat zijn risico’s? Hoe sturen gemeenteraden en provinciale staten hierop? Zijn de gemeenten en provincies zich bewust van deze risico’s en hoe is het risicomanagement ingericht? Wat te doen aan de gulzige technologie? Graag nodigen we u uit voor de Rekenkamer Meetup